deimantiniai Karoliai

STCBTUR-1261

Jie sako, kad deimantai yra mergait?s geriausias draugas, tod?l deimant? karoliai turi b?ti geriausias draugas, kuris trunka amžinai. Deimantiniai karoliai yra vienas madingas aksesuaras, kuris gali b?ti d?vimas su beveik bet kokios aprangos. Priklausomai nuo dydžio ir karoliai ji gali apsirengti atsitiktinis apranga džinsus ar megztin? arba jis gali b?ti apdailos prisiliesti prie elegantiška suknel? stili?. Deimantiniai karoliai b?na ?vairi? dizaino ir sunkiausia dalis pasirenkant vien? galima nuspr?sti, kuris iš j? geriausiai atitinka j?s? asmenyb?. Vienas iš pirm?j? svarstym? perkant deimant? karoliai yra deimant? dydis. Deimantai yra matuojamas karatais su didesniu skai?iumi, nurodan?iu, didesn? ir brangesn? akmen?. Kai deimant? karoliai b?ti vien? akmen?, o kiti turi kelet? mažesni? akmen? kolekcij?. Atsižvelgiant ? v?rin? su keliais mažesniais akmen? deimant? svoris sudedami suteikti jums bendr? svoris karatais už karoliai. Nors tai svarbu atsižvelgti ? dyd? perkant deimant? karoliai tai pat patartina imtis kit? savybi? deimant? atsižvelgti. Visi deimantai yra vertinama pagal j? spalv?. Jei trumpai žvilgsnio deimantas tu gali manyti, kad jie visi yra puikus aišku spalva. Tai n?ra tiesa. Yra deimant? karoliai kurios apima vis? spektr? atspalvi?. Deimantai yra dedamas ? keli? skirting? spalv? kategorij?. Bespalvis ir balta yra du iš j?. Šios deimant? r?šys, kai patenka ? deimant? karoliai laikomi gryniausia forma deimantas. Kitos spalvos deimantai yra m?lyna, geltona, oranžin?, rožin?, ruda, žalia ir raudona. Jei deimantas turi jungin? pagal bet kur? iš ši? spalv? užuomin? manoma, kad b?ti negrynas. Jie yra stulbinantis, nors ir padaryti puikus papildomas deimant? kolj?. Pirkimas Deimantinis karoliai gali b?ti padaryta keliais b?dais. Jei j?s ieškote deimant? karoliai, kad norite apsvarstyti investicijas esate patariama aplankyti vietos, reputacijos mažmenininkas, kuris specializuojasi deimant? pardavimo. Jie gali paaiškinti skirting? dizain?, dyd? bei aiškum? deimant? karoliai jums. Jie taip pat dažnai, si?lome garantij?, kuri suteikia bet kokiam remontui ir valymui karoliai. Daugelis papuošal? mažmenininkai taip pat pateikti prekybos parinkties. Tai reiškia, kad jei j?s nuspr?site, kad deimant? karoliai nusipirksite, kad j?s gal?s gr?žinti juos ? parduotuv?. Parduotuv? pirks juos atgal iš j?s? pirminio išlaid? procentin? dalis. Jei j?s ieškote pigesnis deimant? karoliai galite pabandyti mažmenin?s prekybos internetu kompanija. Yra keletas interneto šaltiniai pirkti deimant? karoliai. Dažnai jie yra pigus, nes didel?s apimties jie prekiauja,. Daugelis internetini? parduotuvi?, kurios parduoda deimant? karoliai Atsiliepimai ar album? paraš?. Perskaitykite šiuos ir pamatyti, kaip kiti, kurie naudojo svetain? pajuto apie savo deimant? karoliai pirkimo. Tai gražus, turintis šiek tiek pažvelgti ? kompanijos jums yra susijusios su kai j?s planuojate pirkti kažk? kaip ypating?, kaip deimantas karoliai. Nepriklausomai nuo to, kur j?s perkate savo deimant? karoliai j?s b?site sužav?ti su produktu. Deimantiniai karoliai turime balinimo iki bet kokio moteris d?vi vien? šypsen? keli?. Jie graž?s ir Domu dovanos bet occasio n.

Diamond Jewelry: teigiamai atsiliepia šiandienin?je visuomen?je

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-rings-560

Iš deimant? buvimas teigiamai paveik? m?s? visuomen?, kartu su kitais nuo neatmenam? laik?. Diamond Jewelry prasid?jo kaip daug turting? ir kit? gerai daryti asmenis prabanga; Ta?iau pastaruoju metu deimantas tapo labiau paplit?s papuošal? visiems asmenims. Populiariausias forma deimant? papuošalai yra tai, kad sužad?tuvi? žiedas. Su milijonai por? vis užsiima ar ved?s kiekvienais metais, daugelis sužad?tuvi? ar vestuvini? žied? bus ?sigyta. Yra daug žmoni?, kurie yra tikri, jei daiktas at?jo iš arba kaip jis yra pagamintas. Nuo deimantai ne stebuklingai atsiras papuošalai, darbuotoj? reikia šiam kruopštaus proceso. Kai galutinis deimant? papuošalai produktas yra sukurtas, jis tur?s b?ti vežami ? juvelyrikos parduotuv?. Deimantas, kartu su kit? populiari? papuošal? form?, pad?ti sukurti daugiau darbo viet? šiame atmosfer?. Fizin?s juvelyrikos parduotuv?se paprastai turi didel? darbuotoj? skai?i? kiekvienoje parduotuv?je, tai leidžia kiekvienam klientui gauti individual? ir asmenin? d?mes?, kad jos vertos. Dabar juvelyrikos parduotuv?se yra taip pat populiarus. Daugelis papuošal? parduotuv?s su fizine vietose, taip pat pasi?lyti savo produktus internete; Ta?iau daugelis kit? interneto juvelyrikos parduotuv?se yra tik standartiniai žmon?s bando užsidirbti pragyvenimui. Lengvai prieinamas deimant? ir deimant? papuošalai leidžia galb?t likti namie t?v? ar ne?galiems asmenims užsidirbti pragyvenimui parduodamas deimant? papuošalai. Užimtumas yra dažnai labiausiai mintis apie teigiam? poveik?, kad deimant? papuošalai tur?jo visuomenei. Be tradicini? papuošal? k?r?jai ir dizaineriai, mokslininkai tur?jo ?takos ir deimant? pramon?s dirban?iojo. Technologijos nu?jo ilg? keli? transformuojant standartines deimantus ? kvap? papuošalai. Gamybos proced?ros žymiai pager?jo iš praeities. Mokslininkai ir kiti tyr?jai nuolat dirba nauj? b?d?, kaip gaminti kokybiškus deimant? papuošalai. Gaminti naudojama deimantais ir papuošalai technologija gali b?ti naudinga kit? papuošal? k?r?jai ir kit? gamybos srityse. Vienas poveikis, kad deimantai ir deimant? papuošalai yra visuomenei, kaip tai daro visuomen?s nariai jau?iasi. Deimantas papuošal? yra gražus ir svarbus gabalas prekes gauti. Daug žmoni? jau?iasi patenkintas ir trykšti pasitik?jim? savimi, kai gauna arba d?v?ti deimant? papuošal?. Laimingas individualiai daro už daugiau geresnio visuomen?s, net jei ji yra tik vienas ar du asmenys vienu metu. Diamond Jewelry gyvuoja jau amži? ir iki šios dienos ji vis dar t?siasi tur?ti teigiam? poveik? daugelyje visuomeni?. Nesvarbu, ar tai b?t? pad?ti sukurti daugiau darbo viet?, pagerinti mokslo ar pagerinti bendr? savijaut? daugelio asmen?, deimantas turi svarb? tiksl? m?s? visuomen?je.

Deimantiniai Auskarai: Pranašumas ir ištverm?s

STBTO-10035

“Deimantas yra amžinai”, kaip senas sakoma. Velionis aktor? Marilyn Monroe sak? jis geriausias: “deimantas yra mergait?s geriausias draugas.” Tiek daug duokl? buvo kreipiamas ? amžin? šlov? deimant?, kuri yra viena iš labiausiai vertingas (ir brangu!) brangakmeniai egzistavim?. Ar tai bet nenuostabu tada, kad deimant? papuošalai yra taip madinga? Deimantiniai auskarai, karoliai, žiedai, apyrank?s – daugelis iš j? yra laikomi meno k?riniais. Deimantas yra labiausiai priemaiš? vis? brangakmeni? sudarytas iš vieno gryno elemento. Taip pat sunkiausia skaidri medžiaga, kuri egzistuoja. B?tent d?l šios, kad deimantas stovi kaip stipryb?s, grynumo dvasia, ir net fizinio skaistumo simboliu. Deimantiniai auskarai pirm? kart? pasiek? mados aukšt? Europoje 18 amžiuje, prieš renesanso epochoje. Iki šios dienos daugelis žmoni?, net vyrai, d?v?ti deimant? auskarai kaip madingas puošmena. George Michael ir princas yra tik du iš daugelio vyr? ?žymyb?s, kurie buvo žinomi naudoti deimantai aus? dekoracijas. Laikas nuo laiko, Deimantai pabr?žti pranašum? ir ištverm?. Skirtingai perl? jie ne gaudykl? švies?, bet atspindi j? – projektavimas ne tik švyti, bet smulkiai subtil? šviesos spindulys nuo tur?tojo funkcijas. Atspind?tos pagal deimant? auskarai šviesa dažnai sugauti naudotojo akis, tod?l galite pasteb?ti, gudrus Sparkle moter? akyse, kurie d?vi smulkiai supjaustyti originalias deimant? auskarai. Pirmiausia, deimantas yra r?šiuojami pagal j? 4 C-aisiais: gabalas, aiškumo, spalvos, ir svoris karatais. atsižvelgiama ? šios savyb?s ? geriausi? deimant? auskarai išsilavinim?. Paimkite ? šiuos veiksnius, kai išrinkin?ti deimant? papuošalai. Deimantiniai auskarai priimti geriausius dovan? artimiesiems, kurie turi akis už kokyb?, ir nusipelno tik geriausi gyvenime. Šie priedai kalb?ti apie naudotojo aukštos klas?s skon? ir meil? dalyk? grož?.

Diamond Solitaire Rings

chakra-gemstone-silver-pendants-58

Diamond Solitaire Rings on you mind? Does your lover cherish diamond solitaire rings? Here are tips on choosing a beautiful diamond solitaire ring for your lover. Like most other purchases, start your search by browsing the net for diamond solitaire rings. Here are some useful tips on comparing and buying diamond solitaire rings. Diamond Engagement Rings What are the most exciting diamond engagement rings on the market? Perhaps, the most elegant diamond engagement are diamond solitaire rings in popular styles including basket diamond engagement rings, trellis diamond engagement rings, cathedral diamond engagement rings, bezel set diamond engagement rings and of course the Tiffany classic diamond solitaire rings Unique Engagement Rings For unique diamond engagement rings, browse online antique style engagement rings and antique looking diamond rings. Many couples design their own unique engagement rings. There are also unique engagement rings based on reproductions of engagement rings through the centuries. These unique diamond engagement rings include antique diamond solitaire rings, antique platinum engagement rings, plain antique ring settings and antique wedding diamond bands. Certified Diamonds – Diamond Solitaire Rings Certified diamonds are a wise choice when buying diamond solitaire rings. The major organizations that issue certified diamond certificates are the GIA and EGL. Buying certified diamonds gives you a sense of security as to your diamonds quality. Equally important, certified diamonds are readily accepted by insurance companies. Also, if you ever want to sell or trade, certified diamonds will bring more money and sell much quicker then other stones that are not certified diamonds.

Diamond Simulant: The Other Face Of Real Diamond

GPPJAS-40032

Medžiaga, kuri yra panaši ? išvaizd? deimantas yra žinomas kaip deimant? modelinio tirpalo. Šiuo metu ji vaidina svarb? vaidmen? deimant? modelinio tirpalo pramon?je. Deimantas modelinis turi tas pa?ias savybes, nekilnojamojo deimantas. Su deimant? modelinio ar pagamintoje deimantas, Modelinis gali b?ti pagamintas iš dirbtin?s medžiagos. Jis gali b?ti fizinis arba ji gali b?ti derinys su tiek. Deimantas modelinis skiriasi nuo sintetini? deimant? ir pagrindinis skirtumas yra medžiag? savyb?s. Tuo atveju, kai sintetinio deimanto atveju, savyb?s yra toks pat, kaip gamtini? deimant?. Deimantas modelinis turi dispersijos ir kietumo savybes, pavyzdžiui, nat?ral?s deimantai ir j? savyb?s padeda imitacija. ? deimant? modelinio ir iš sintetini? deimant? skirtumai gali b?ti rastas tik deimant? specialist?. Bendros imitacines, kurie yra naudojami deimant? gamybos yra švinu stiklo ir kubinis cirkonis. Švinu stiklo taip pat žinomas kaip cirkonio. Kitos medžiagos, kurios naudojamos retai gamybos deimant? modelinio yra stroncio titanatas ir sintetinis retile.Bet šiandien moissanite vaidina svarb? vaidmen? gaminant deimant? stimuliatorius, nors jis yra brangus, lyginant su švinu stiklo ir kubinis cirkonis. Šios savyb?s turi b?ti aps?sti deimant? modelinio tur?ti puiki? išvaizd? ir puik? meistriškum?. • Deimant? modelinis tur?t? atrodyti gamtini? deimant?. • Diamond modelini? tirpal? savyb?s tur?t? b?ti panašus ? deimant?. • Deimant? modelinis tur?t? patenkinti neardomuosiuose bandym? kitaip bauda apdailos nebus pasiektas. • Jis turi sutapti su ilgaamžiškum? ir tankio kriterij?, kaip už standart?, nustatyt? proces?. • Tur?t? b?ti joki? ?br?žim? ant deimant? modelinio, kitas protingas jis bus atskirtas nuo gamtini? deimant?. • Deimant? modelinis tur?t? b?ti sunku pob?džio, palyginti su kit? brangakmeni?. • Gaminama deimantas turi b?ti aiškus ir aštri? briaun? pateikti putojantis išvaizd?. • Jie turi b?ti nepriekaištinga ir tur?t? patenkinti smulki? poliravimo. • Deimant? modelinis tur?t? praeiti lango test?. • savitasis sunkis gaminamos deimant? tur?t? b?ti maždaug 3,5, taip, kad ji panaši ? nat?ral? deimant?. • Deimant? modelinis tur?t? b?ti tokio paties svorio su, kad nekilnojamojo deimantas. • Deimant? modelinis tur?t? atitikti optika ir spalv? savybes su ta gamtini? deimant?. dirbtiniai imitacines Šiandien ? deimantus imitacines atliekami didel?se mases patenkinti deimant? modelinio tirpalo pramon?s poreikius. D?l ? ?vairias technologijas patobulinim? tapo labai lengva gaminti deimant? modelinius tirpalus ir šie imitacines atrodyti originalus nei nat?ral?s deimantai. Šiuo metu yra du skirtingi metodai gaminti deimant? modelinio tirpalo. Viena iš metodu yra aukšto sl?gio ir aukštos temperat?ros ir paprastai žinomas kaip HPHT metodu. ? š? metod?, du presai yra naudojami išlaikyti pastovi? temperat?r? ir sl?g?. Du presai yra presas ir kubinis paspauskite. Tai vienas pigiausi? b?d? gaminti deimant? modelinio tirpalo. Antrasis metodas, kuris yra naudojamas yra cheminio nusodinimo iš gar?, kuris taip pat vadinamas kaip CVD metodu. Šiame energija, naudojama sukurti plazm?, kurioje dujos yra suskirstytas suformuoti deimantas viršuje ir deimanto modelinio tirpalo yra su s?lyga, su smulkiais form? ir yra supjaustyti ? reikiamo dydžio ir.

Diamond rings yra tiesa ? šird?

iolite-gemstone-silver-rings-52

Diamond yra mineralinis ir yra sunkiausia žinoma medžiaga žmogui, bet vienas iš papras?iausi? susideda iš anglies ir pirmoji ?rašyta istorija datuojamas maždaug prieš 3000 met? Indijoje. Per vis? istorij? deimantai buvo susij?s su mistin?s galios, nepaprasto grožio ir neseniai didel? vert? ir turtus. The word comes from the Greek meaning ‘adamas’ meaning unconquerable and they have been worn throughout the ages by men going into battle as a sign of strength, courage and invincibility. Most diamonds still originate from central and south Africa although there have been other significant finds in Canada, Brazil, Australia and the biggest diamond mine is in Siberia. The diamond market is very much dominated by De Beers to control the supply and price of diamonds across the world by what some would say are monopolistic practices. Some of the worlds largest and most valuable diamonds are in the Tower of London in the British Crown Jewels. Diamonds are indeed very desirable objects and are worn throughout the world set in precious metals in many different types of jewellery. Vienas iš labiausiai paplitusi? gabal? papuošal? vis dar ponios sužad?tuvi? žiedas ir daugelis moter? vis dar pasirinkti, kad deimantas kaip meil?s simbolis nešioti ant savo sužad?tuvi? pirštu ar tai b?t? tradicinis Solitaire ar trys deimantai kai kurie tiki, reiškia: “Aš myliu tave’. Deimantai visuomet buvo susij?s su romantikos ir legendos ir jis sak?, kad Kupidono str?l?s buvo nulenkti su deimantais, nes jie turi magijos, kad niekas kitas jau sudar?. Deimantai labai skirtis kain? pagal dyd? ir kokyb?, tod?l renkantis deimantiniai žiedai yra svarbu apsvarstyti savo biudžet?. Deimantai yra r?šiuojami pagal 4 C-aisiais, susijusia su supjaustyti, aiškumo, spalvos ir karat?. Iš deimanto formos yra labai svarbi, nes ji paveikia atspindin?ios savybi?, kurios lems deimantas blizges? ir kaip ji atrodo plika akimi. Iškirpti netur?t? b?ti painiojama su formos, pavyzdžiui, kriauši?, Smaragdas, apvalus ir tt Aiškumas susij? su tr?kum? žinomas kaip intarpai akmens ir akmen?, kurie turi mažiau ?traukt? skai?ius yra labiau vertinami ir vertingas, nes jie turi didesn? blizges?. Atminkite, nors, kad deimantas neturi b?ti nepriekaištinga, kad atrodo visiškai apsvaiginimo. Diamond colour usually refers to whiteness or colourlessness in white diamonds with those with least colour being more valuable because of their ability to pass more light giving more sparkle and fire. Coloured diamonds do occur naturally ranging from blue to green but they are rare and very expensive. Carat is the unit of weight for measuring the size of diamonds and in this case it really is a case of size does matter. The value of a diamond rises exponentially in relation to its size so the cost of a 4 carat stone for instance will not be double the cost of a 2 carat stone but very much more. So it is all down to your budget and not a measure of how much someone loves another. Cost is important when buying a diamond ring but you will find that there is a huge choice out there that will fit within your budget. Remember that clever design and settings can make a diamond appear bigger but if you really want a larger stone on a limited budget you could decide to purchase a stone which is graded slightly lower in terms of clarity and colour.

Deimantiniai gabalai

STDYRU-210013

tikroji verta deimantas yra nustatomas pagal jo aiškumas, iškirpti, karatais ir spalvos. Apskritai, žmon?s vertina savo pinigus vert? pagal deimanto spalvos ir dydžio, bet jie tikrai naivu apie savo supjaustyti. Ties? sakant, deimanto formos yra pagrindinis veiksnys nustatant jo kain?. ? deimanto formos yra tikrai svarbu, kaip maža klaida supjaustyti gali sugadinti vis? gabal? taip, tai tur?t? b?ti daroma protingai ir atsargiai, kad pagerina išvaizd? ir grož? gabalas. Tod?l visiškai priklauso nuo patirties ir magijos katerio vertus formuojant iki žalio akmens ? rafinuot? blizgan?ia perlas, nustato savo ?takos jos d?v?tojui amžinai. Deimantai yra ?vairi? form?, pavyzdžiui, apvalios, ovalios, markiz?s, kriauši?, širdies, smaragdas gabalus ir švytinti, kad išskiria deimantus pagal j? veisli?. Taigi, tai tikrai sunku d?l pjovimo pareikšti gyvenim? deimantas iš bukas akmens apakinti putojan?io perlas, kuris puosel?ja savo akinius. Už deimant? gyvas tam tikri principai turi b?ti išlaikyti galvoje, tegul žino, juos trumpai: gylis: Gylis deimantas yra svarbus suteikiant tiksli? kampu žalio lapo, kad toliau peradresuoti vidaus šviesas akmen? nuo augs, apa?ioje, šonuose ir kampuose. Jei tai daroma blogai, iš deimant? spindesys pab?gus ir apriboja savo tikr?j? švyt?jim? ir žavesio taip, gylis visada laikomas smarkiai. simetrija: Simetrija remiasi tobula suderinti deimant? briaun?; ji atitinka akis ir padidina blizges? ir spindes? deimant?. Deimantas atrodys nuobodu ir kai padaryta netinkamai ir nesuderinti. Lenkas: Lenk? reiškia Tolygus deimant?, kad atneša tikr? spindes? deimant? paviršiuje. Su naujomis technikomis lenk? išradimas, jis tapo labai lengva išryškinti k?rinio ir tobulinimas blizgu?iai kaip žibintai lengvai patenka ? j? ir eina lengvai ir be joki? pastang?. Taigi, tikras deimantas yra ne tik remiantis jos aiškum?, svorio ir spalvos, bet iš jos pjauto taip pat yra svarbus veiksnys sprendžiant savo blizges? ir blizges?, kad žmon?s tiesiog ignoruoti, pirkdami. Už mus, jo spindesys ir švyt?jimas yra už jos brangumo, kad mano m?s? šird? lengvai priežas?i?. Ta?iau, tai faktas, kad deimantas spinduliavimas labai priklauso nuo jo sumažinti.

brilianto

citrine-gemstone-silver-bracelets-bangle-72

Deimantai yra labiausiai vertinga ir amžina akmuo rasti žem?je, kuri atspindi savo blizges? ir blizgu?iai ant jos d?v?tojui. Už tinkam? ir proting? pirkti, pirk?jas turi žinoti apie 4 C ?j? deimant?, kurie galiausiai lemia skirtingas klases deimantas. Aiškumas, iškirpti, karatais ir spalva yra keturi C “, kuris nusprendžia, deimant? kokyb?s. Aiškumas yra aiškumas arba skaidrumas deimantas. Deimant? kiek ?steig? savo tr?kum? mast? ir d?l kiekvieno deimanto d?mi? pagrindu ekspertas spr?s apie savo formos ir dydžio, kuris yra matomas iš plika akimi. Vert? ir verta deimant? did?ja mažiau tr?kum? ir defekt?. Taigi, aiškumas yra svarbus elementas sprendžiant deimant? vert?. Gerai apibr?žtos supjaustyti deimantas nusprendžia savo tikr?j? vert?, kaip deimantas žaliavos forma yra nieko, bet stiklo šuke.Apskritai, iš deimanto formos yra daroma išlaikant gyl?, simetrija ir Lenkijos žaliavinio deimant? omenyje ir šiuo konkre?iu pagrindu deimant? gauna savo pradin? form? ir dyd?. There are various shapes like round, emerald, pear, marquise and heart that distinguishes diamonds so, a suitable and promising cut in a diamond is really important factor in depicting the value of a diamond. Carat or weight of a diamond is also a deciding factor in setting a grade of a diamond. Normally one carat is equivalent to 0.07 ounces that is equals to 200 milligrams. That’s why; increase in the weight of a diamond also increases the price of the diamond. And because of this very reason, it is always desirable to have a big diamond which is beautiful and of great worth too. ‘The lesser the better’, is the quote associated with diamond that establishes the price and value of a diamond. Diamonds are ranging from colorless to brown according that shows its worth and grade. The value and worth of a colorless diamond will be greater than other diamonds as it is free from any hues and flaws. Whereas, diamonds are also available in various colors such as pink, blue and green shades too. So, the grade of a diamond is totally based upon the above mentioned 4c’s that not only settles its grade but also its true worth, value and correct price too. Now, you can evaluate yourself the true worth of your money that is really high and everlasting.

Diamond rings yra tiesa ? šird?

GPRPCH7-62003

Diamond yra mineralinis ir yra sunkiausia žinoma medžiaga žmogui, bet vienas iš papras?iausi? susideda iš anglies ir pirmoji ?rašyta istorija datuojamas maždaug prieš 3000 met? Indijoje. Per vis? istorij? deimantai buvo susij?s su mistin?s galios, nepaprasto grožio ir neseniai didel? vert? ir turtus. Žodis kil?s iš graik? kalbos reiškia “Adamas”, reiškian?io ne?veikiamas ir jie buvo d?v?ti per amžius vyrai vyksta ? m?š? kaip stipryb?s, dr?sos ir nenugalimumo ženklas. Dauguma deimantai vis dar yra kil? iš Vidurio ir Piet? Afrikoje, nors yra buv? ir kit? reikšming? radini? Kanados, Brazilijos, Australijos ir didžiausia deimant? kasykla yra Sibire.Deimantas rinka yra labai dominuoja De Beers kontroliuoti pasi?l? ir kain? deimant? visame pasaulyje pagal tai, k? kai kurios saky?iau yra monopolin?s praktika. Kai kurie iš pasauli? didžiausi? ir labiausiai vertinam? deimant? yra Londono bokštas brit? Kar?nos brangakmenis. Deimantai yra iš tikr?j? labai pageidautina objektus ir d?v?ti visame pasaulyje rinkinys brangi?j? metal? daugelio skirting? tip? papuošal?.Vienas iš labiausiai paplitusi? gabal? papuošal? vis dar ponios sužad?tuvi? žiedas ir daugelis moter? vis dar pasirinkti, kad deimantas kaip meil?s simbolis nešioti ant savo sužad?tuvi? pirštu ar tai b?t? tradicinis Solitaire ar trys deimantai kai kurie tiki, reiškia: “Aš myliu tave’. Deimantai visuomet buvo susij?s su romantikos ir legendos ir jis sak?, kad Kupidono str?l?s buvo nulenkti su deimantais, nes jie turi magijos, kad niekas kitas jau sudar?. Deimantai labai skirtis kain? pagal dyd? ir kokyb?, tod?l renkantis deimantiniai žiedai yra svarbu apsvarstyti savo biudžet?. Deimantai yra r?šiuojami pagal 4 C-aisiais, susijusia su supjaustyti, aiškumo, spalvos ir karat?. Iš deimanto formos yra labai svarbi, nes ji paveikia atspindin?ios savybi?, kurios lems deimantas blizges? ir kaip ji atrodo plika akimi. Iškirpti netur?t? b?ti painiojama su formos, pavyzdžiui, kriauši?, Smaragdas, apvalus ir tt Aiškumas susij? su tr?kum? žinomas kaip intarpai akmens ir akmen?, kurie turi mažiau ?traukt? skai?ius yra labiau vertinami ir vertingas, nes jie turi didesn? blizges?. Atminkite, nors, kad deimantas neturi b?ti nepriekaištinga, kad atrodo visiškai apsvaiginimo. Diamond colour usually refers to whiteness or colourlessness in white diamonds with those with least colour being more valuable because of their ability to pass more light giving more sparkle and fire. Coloured diamonds do occur naturally ranging from blue to green but they are rare and very expensive. Carat is the unit of weight for measuring the size of diamonds and in this case it really is a case of size does matter. The value of a diamond rises exponentially in relation to its size so the cost of a 4 carat stone for instance will not be double the cost of a 2 carat stone but very much more. So it is all down to your budget and not a measure of how much someone loves another. Cost is important when buying a diamond ring but you will find that there is a huge choice out there that will fit within your budget. Remember that clever design and settings can make a diamond appear bigger but if you really want a larger stone on a limited budget you could decide to purchase a stone which is graded slightly lower in terms of clarity and colour.

Diamond Stud Earrings: Elegant Unisexuality

fossil-coral-gemstone-silver-pendants-10

A diamond stud earring is made up of just one perfectly cut diamond, set in fine gold or silver. The simplicity of the design itself is its own selling point: anything fancier and you could easily fall into the trap of over-accessorizing. A single-stone earring is singled out for its sophisticated look. A diamond is 58 times harder than the next hardest mineral on earth, corundum, the stuff from which rubies and sapphires are formed. Only diamonds can cut other diamonds. Ironically, diamonds are also brittle. If you hit one hard with a hammer, it will shatter. If it is placed in an oven and heated to about 763 degrees Celsius (1405 degrees Fahrenheit), it will simply vanish, releasing only a little carbon dioxide and NO visible traces whatsoever. Contrary to popular perception, diamond stud earrings are not just for women! There are quite a few male celebrities who have popularized the use of ear accessories — Johnny Depp being among the more famous of them. Respected artists like Usher and Kanye West have taken to sporting diamond earrings. Morgan Freeman wore a diamond earring to a roundtable discussion of his movie “The Sum of All Fears” If stud earrings ever looked elegant on a woman, ironically enough they fantastically boost the macho appeal of the men who wear them. The purity of the stone, the value of the stud, all speak highly of the man’s discerning taste, his eye for refinement. After all, uncouth bad boy-types aren’t the only virile types in the world — the snazzy, clean-cut James Bond figure has also been universally identified as irresistibly macho. The virtue of the diamond stud earring lies in its unisex appeal. Both men and women have the privilege of accessorizing, and a single diamond stud is sometimes more than enough to set off their own personal styles. A simple diamond stud earring is timeless, and appropriately goes with the saying “Fashion fades. Style is eternal.”